divendres, 7 d’octubre del 2022

ESGLÉSIA DE MALGRAT, ADVOCADA A LA MAREDEDÉU. CERVERA. LA SEGARRA.

 

L’Assumpta Figueras Viñas, publica fotografies de l’església de Santa Maria de Malgrat, al terme de Cervera, a la comarca de la Segarra.

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/santa-maria-de-malgrat-cervera

És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular, i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d’un estret arc presbiteral.

 

La porta, de factura barroca, en arc rebaixat motllurat, s’obre a la façana oest, on també hi ha un ull de bou ovalat, situat a l’emplaçament d’un finestral anterior, de grans dimensions.

 

Al centre de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada, amb arquivoltes rectes a l’interior i l’exterior, aquesta amb una imposta bisellada que remarca l’obertura. A la façana sud s’obre una altra finestra, també de doble esqueixada, de mides més reduïdes i resolta amb llinda. En aquesta façana sud hi ha adossat un atalussament a la part baixa del mur, i un potent contrafort a l’angle sud-est, els quals posen en evidència que l’edifici ha tingut seriosos problemes d’estabilitat, ja des d’antic.

 

Els paraments són totalment llisos, només trencats per un ràfec bisellat, i presenten un aparell de carreuó polit, amb nombroses peces quadrades o col·locades de través. Aquest tipus de parament, juntament amb la composició de la finestra absidal, posen en evidència les formes constructives de l’inici del segle XII, que poden emparentar-se amb les que apareixen a l’església de Santa Maria de Freixenet, especialment la finestra de la façana oest de l’església de Malgrat amb la porta sud i la finestra de l’absis nord de Freixenet.

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2012/12/esglesia-parroquial-de-santa-maria-de.html


La denominació Santa Maria  per referir-se a la Marededéu,  és castellana, i pretén bàsicament “ reduir “ la importància religiosa de la Marededéu, en català la denominació correcta és Marededéu.