dimecres, 3 de maig del 2023

ESGLÉSIA DE MENTUI, ADVOCADA A SANT ANTONI ABAT. EL PALLARS SOBIRÀ.

 

L’Ester Gonzalez Vidal, publica fotografies de l’església parroquial de Mentui, a la comarca del Pallars sobirà.
Quan al topònim:

 https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=26052


Llegia; Església petita d'una sola nau, amb absis semicircular al nord i façana a l'extrem sud, al centre de la qual es troba una senzilla porta d'arc de mig punt amb un òcul molt petit al seu damunt. Al costat est de la nau s'aixeca el campanar, de secció octogonal, rematat per un xapitell. A l'oest hi ha una petita capella. La nau està coberta amb volta de canó i teulada a dues aigües. Els murs són d'aparell irregular sense desbastar. La façana es troba parcialment arrebossada.
Durant el treball de camp de l'any 2020, encarregat pel Departament de Cultura, es comprova que l'església es troba en mal estat,  i està sent objecte d'actuacions de restauració. Presenta esquerdes perilloses tant en els paraments com en les voltes, i part de la teulada està ensorrada.


A la façana s'hi han realitzat reparacions prèvies d'esquerdes amb morter de ciment pòrtland, material impropi de l'arquitectura tradicional de la regió.


Inicialment estava advocada a la Marededéu del Roser, posteriorment a Sant Llorenç, i  l’actual titular és Sant Antoni Abad.


Catalunya manté – encara – un important Patrimoni Immoble, que seria un dels seus millors actius, si es pogués mantenir.  La nostra condició de colònia del REINO,  ens ho posa difícil.


Esperem que la Marededéu del Roser, Sant Llorenç, Sant Antoni Abad, portin la nostra sempiterna pregaria a l’Altíssim, Senyor; allibera el teu poble!!!.