divendres, 12 de maig del 2023

IN MEMORIAM. SOCIETAT GENERAL D’ELECTRICITAT. LA TERRASSA QUE EL TEMPS D’ENDUGUÉ

Retratava l’edifici de la Societat General d'Electricitat de Terrassa  al carrer  Unió , cantonada amb  el   carrer  Joan Coromines.Llegia que la Societat General d'Electricitat de Terrassa      es va crear l'any 1896 al carrer Cremat, per produir electricitat i arrendar-la per a l'enllumenat públic, per a ús particular i per a altres usos.


La societat es va constituir amb 60.000 pessetes de capital, en accions de 250 pessetes cada una, i el gerent n'era Jaume Parrot Bros .

http://emap.terrassa.cat/mapGIS/mapModules/Historic/patrimoni/fitxa_OM_10_1908_Soc_Gen_Electr.pdf


El 31 de gener la central elèctrica començà a subministrar fluid elèctric per a l'enllumenat als seus abonats, que eren famílies acomodades, ja que costava 70 cèntims el kWh. Funcionava a partir d'un generador de vapor, tres motors de gas Crossley i unes quantes dinamos Crompton; en total, 14.600 candeles a plena potència que generaven 34.080 watts.

 

La Societat va construir una nova central productora al carrer de la Unió, l'edifici actual, obra de Lluís Muncunill Parellada (Fals, 25 de febrer de 1868 - Terrassa, 25 d'abril de 1931)   , inaugurat el 1908, amb elements característics d'algunes de les seves fàbriques industrials: coberta amb volta de maó pla i parament de maó vist. La Societat va instal·lar el 1911 un nou motor amb dinamo de 100 CV per respondre a l'augment de la demanda de fluid local, i també contracta fluid de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat. És l'època en què comencen a demanar fluid elèctric les empreses tèxtils, que van abandonant les antigues màquines de vapor.

http://joaquimverdaguer.blogspot.com/2012/11/larribada-de-lelectricitat-terrassa.html


Fins aleshores la Societat General d'Electricitat tenia el monopoli de la producció del fluid elèctric a Terrassa, el 1912 però,  hi va entrar en competència la societat Energia Elèctrica de Catalunya i, més endavant, també Regs i Força de l'Ebre, que va acabar comprant les dues primeres societats amb què es repartia les zones entre Terrassa, Sabadell i Manresa. La nova societat va conservar el nom originari de Societat General d'Electricitat.


 L'any 1952 va ser adquirida per la FECSA.


El 2002 l'edifici fou reformat per transformar-lo en un establiment de restauració.


http://jplananieto.blogspot.com/2019/02/societat-general-delectricitat.html


https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/28094


Lluís Muncunill i Parellada (Fals, 25 de febrer de 1868 - Terrassa, 25 d'abril de 1931)  dissenyava equipaments per una  ciutat que creixia  en tots els àmbits, ..., l’any 1877 es fundava la Caixa d'Estalvis de Terrassa,  i la Ciutat esdevindria una potència industrial.


Tancades totes les industries, desapareguda la Caixa de Terrassa, hom no pot deixar de fer-se una pregunta,  quin és el futur d’aquesta Ciutat?.