diumenge, 13 de desembre del 2020

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE MONTAN ADVOCADA A SANTA COLOMA. ESPALAGUER. MONTAN. RIBERA D'URGELLET. L'URGELL SOBIRÀ. LA VEGUERIA DELS PIRINEUS

 El Jordi Vila Juncá publica una fotografia de Montan de Tost, més anomenat Montan i en la grafia tradicional Montant, un nucli del municipi de la Ribera d'Urgellet, a l’Urgell sobirà, situat a 1.136 metres d'altitud, als vessants meridionals de Purredon, sobre el congost de Tresponts, en un camí que connecta la vall del Segre amb la vall de la Vansa.


Hi ha tres petits nuclis, el d'Espalaguer, Espalagueró i les Cases. 


Hi ha una església, Santa Coloma de Montan.
Patrimoni Gencat ens diu;  l'església de Santa Coloma de Montan de Tost es troba a l'Espalaguer, el nucli central dels tres que configuren el poble de Montan de Tost, situat al municipi de Ribera d'Urgellet.

 

L’Antonio MorasNavarro, q.e.p.d,  fotògraf de Patrimoni, i llicenciat en història medieval, la retratava l’any 1983.


http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/VistaImatge?codImatge=21773


 Cal retre un homenatge a l’Antonio Moras Navarro, us preguem que ens feu arribar a l’email castellardiari@gmail.com , dades relatives a la seva biografia.


Es tracta d'una església d'una sola nau amb capçalera plana i orientada a ponent. És coberta per tres trams de volta de llunetes separats per arcs faixons que es perllonguen en dues de pilastres afrontades als murs laterals del temple. La volta arrenca d'un fris motllurat de guix, propi de les esglésies dels segles XVII- XVIII.

 

L'altar major ocupa el primer tram de l'església i es troba sobreelevat en relació a la resta de la nau. Aquest està presidit per un gran retaule de guix amb una fornícula central flanquejada per dos parells de columnes que acull la talla de fusta de Santa Coloma. Als costats hi ha dues fornícules més petites amb imatges de sants.

 

Al tram d'accés de la nau es troba ocupat en tota la seva amplària per un cor de fusta en alt. Tot l'interior de l'església està arrebossat i policromat.

 

Originàriament, els paraments externs de l'església estaven arrebossats amb morter de calç que encara es visible en una part important de la superfície. L'aparell és a base de carreuons força irregulars, barrejats amb altres carreus més ben treballats i aprofitats d'alguna construcció anterior. Estan col·locats de forma irregular. Només a les cantonades de l'edifici hi ha carreus més ben treballats. S'accedeix al temple per la porta formada per dos d'arc de mig punt adovellats situada la façana de llevant. A la part alta de la façana s'obre un ull de bou. La façana és coronada per un campanar d'espadanya de tres ulls distribuïts en dos nivells i rematat per un petit teulat a doble vessant. La coberta del temple és de teula i a doble vessant.


Continuem fent recerca dels edificis escolars  de Catalunya anteriors a la dictadura franquista,  dissortadament  en aquests petits  nuclis no sempre trobes a qui preguntar; on era l’escola ?- Ajudeu-nos en la nostra recerca fent-nos arribar imatges dels edificis que aixoplugaven les escoles a l’email castellardiari@gmail.com


Catalunya us ho agrairà