dissabte, 14 de maig del 2022

CASA MIQUEL VERDENY SANUY. TREMP. EL PALLARS JUSSÀ

Patrimoni Gencat diu de la Casa Miquel Verdeny i Sanuy, situada a la cantonada entre la Rambla del Dr. Pearson, 20,  i el carrer Barcelona. Immoble aixamfranat, entre mitgeres i de tres plantes d'alçada, dos habitatges per planta, terrat i golfes


Edifici aixamfranat entre mitgeres de tres plantes d'alçada, terrat i golfes, aquestes darreres de més tardana construcció.
https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/tremp/tots/casa-miquel-verdeny-sanuy


La façana presenta una composició simètrica, amb influències d'estil secessionista, a partir de totes les seves obertures en forma de finestres balconeres amb barana de ferro.

 

Destaquen les obertures de la línia del xamfrà, emfatitzades amb trencaaigües i faixes geometritzants i decoració vegetal, així com l'element esglaonat que culmina la façana, que funciona com a barana de la terrassa.


 Es situa aquí també, la inscripció "Torrons Verdeny", que fou modificada per "Turron Verdeny" durant el Franquisme.


Miquel Verdeny i Sanuy, regentava un negoci artesà d'elaboració de dolços, xocolates i torrons, conegut popularment com cal Terroner. A la sense mort al  gener de 1939 es va fer càrrec del negoci familiar el seu fill, Miquel Verdeny i Enric (Tremp, 27 de maig de 1921 - 2002), que  va incorporar nous productes, com la fabricació de galetes i de pastisseria, conegudes com a Galetes Verdeny o Galetes del Pallars. Durant molt de temps fou una de les principals indústries del Pallars jussà


L’autor, l’any 1928 ,  fou el constructor , Bonifaci Colomina Sans ( Tremp (1887-1976), segons em comentava el Xavier Tarraubella, ens agradarà rebre als emails castellardiari@gmail.com ,  vitpons@gmail.com , una fotografia del Bonifaci Colomina Sans

 Fotografies cedides per la Mercè Colomina Solé