divendres, 27 de maig del 2022

LA TORRE MARIONA PATXOT RABELL . MOSQUEROLES. FOGARS DE MONTCLÚS. EL VALLÉS ORIENTAL / MONTSENY

 

Entre els anys 1927 i 1931 , Rafael Patxot i Jubert (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 8 de maig de 1872 - Ginebra, Suïssa, 8 de gener de 1964) feu construir a Mosqueroles per l’arquitecte Josep Danés i Torras (Olot, 1891 – Olot, 1955) la Masia Mariona,  casa d'estiueig de la família, dita així en record de la filla  Maria Patxot Rabell.
Escrivia Rafael Patxot i Jubert (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 8 de maig de 1872 - Ginebra, Suïssa, 8 de gener de 1964) ;  la nostra filla Maria, morta en flor de jovenesa, retreia sovint una il·lusió seva: el desig de tenir un estatge lluny de ciutat, a muntanya... després de la seva mort, nosaltres alçarem el Casal de la Masia Mariona no pas amb cap pretença de cara als vivents, sinó que volguérem inscriure en la muntanya, el testimoni durador de recordança i d’enyor d’una ànima i d’un bell ideal esvanits; un monument que, al mateix temps, arredossés la nostra vellesa. Aquells aplegaments de xiprers que vàrem plantar-hi, proclamen la vera significança del Casal.

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1934/12/29/pagina-2/33267629/pdf.html?search=Maria%20Patxot


En els dies foscos que seguien a l’alçament armat dels miliars feixistes encapçalats pel general Franco contra  el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República – l’únic en tota la història que es pot reivindicar com a tal -,    milicians anarquistes van fer accions hostils contra Rafael Patxot i Jubert i la seva família,  això els obligaria a refugiar-se al Montseny.

 Posteriorment, gràcies a l'ajuda del conseller de Cultura de la Generalitat, Bonaventura Gassol i Rovira, més conegut com a Ventura Gassol, (La Selva del Camp, 6 d'octubre de 1893[2] - Tarragona, 19 de setembre de 1980) sortirien  de Catalunya , des de Barcelona, embarcaren al torpediner de la Marina Francesa Brestois, fins a exiliar-se a Suïssa.


Abans de fugir a l'exili, Patxot va fer gravar a les dovelles del portal: "Hostes vindran que de casa us trauran - 3 d' agost de 1936 - Adéu-siau".
No va tornar a Catalunya per la seva posició irreductible en contra del règim franquista,[ tot i l'oferiment de la Sociedad Meteorològica Española de reprendre els seus estudis científics a Espanya.


https://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/5883/inauguren/fogars/nou/equipament/parc/montseny


https://universpatxot.diba.cat/sites/universpatxot.diba.cat/files/masiamariona_jordisoler_revistamuntanya.pdf


https://www.catorze.cat/biblioteca/rafael-patxot-mecenes-oblidat-97890/


Tot fa pensar que contra tota lògica els “ dies foscos  tornaran.


Aquest país ha de fer un esforç per eliminar organismes administratius,  els recursos que generem son del tot insuficients per a mantenir-los.


Si algun dia els combustibles tornen a tenir un preu “ suportable “, poseu Fogars de Montclús, les seves parròquies i masies a la vostra agenda.