dimarts, 13 de desembre del 2022

CAN DEU. BARCELONA

 L’ Assumpta Figueras Viñas , publica fotografies de CAN DEU a la Plaça de la Concòrdia de Barcelona

L'edifici fou aixecat per encàrrec de Josep Deu i Mata (Barcelona, 30 de maig de 1846-1916), prohom de Sarrià.


Projectat l'any 1898 per l'arquitecte Eduard Mercader i Sacanella  (Barcelona, 16 de maig de 1851 – Sarrià 22 d'agost de 1919), , és un exemple de l'eclecticisme que aquest practicà fins dates ben avançades. Té dos cossos en diferents alçades i un jardí. El cos principal, amb façana a la plaça, es compon de baixos i primer pis amb tribuna de ferro i balcons, i a la part superior, les golfes, amb molts finestrals amb arquets.


Coberta a tres vessants, d'on sobresurt una torre o mirador de planta quadrada i coberta de pavelló amb balcó volat amb barana de ferro. Al jardí hi ha un pavelló o templet. Unes grans galeries amb vitralls surten a l'exterior del jardí.


L'estructura interna de la casa es trasllueix a l'exterior, la planta baixa per a la rebuda i dependències tant dels propietaris com per al servei; el primer pis o “planta noble”, d'ús estricte per a la família i l'àtic com a habitatge del servei.


L'edifici és neogòtic, un dels moments artístics del final de segles, amb elements típics com el balcó corregut de la façana lateral coincidint amb la tipologia del balcó de la casa Ametller, aquest últim amb un treball i tractament molt més ric.


Cal fer ressaltar el treball en ferro amb motius originaris de peces forjades del gòtic català.


L'edifici fou ocupat per les milícies durant la guerra civil de 1936, i acabat el conflicte tornà a la família Deu que hi visqué fins a l'any 1981. El 17 de gener de 1984 l'edifici fou venut a l'Ajuntament de Barcelona, que el destinà a Centre Cívic i d'altres activitats públiques per al districte.


S'inicia la rehabilitació l'any 1984. Respecte als elements decoratius de l'interior, es porta a terme una restauració general tot i que en alguns casos, va ser imprescindible la seva substitució o eliminació.


El “nou” Can Deu va ser inaugurat oficialment el 6 de desembre de 1986, per l'arquitecta Judit Masana Padrós ( Barcelona, 1962  + Barcelona, 27 de desembre de 2016 ) juntament amb la historiadora de l'Art,  Teresa Navas Ferrer . Va ser la primera casa que es va recuperar com a equipament a les Corts.


https://enmemoria.lavanguardia.com/fallecimiento/judit-masana-padros/48808360

https://urbanisme.amb.cat/participacio/elaboracio-pdu/xarxa-experts/detall/-/persona/teresa-navas-ferrer/6914905/6724201