divendres, 10 de febrer del 2023

CAN JORNET. GALLECS. MOLLET DEL VALLÈS

 

El Crisant Palau  , publica fotografies de la  Masia de  Can Jornet a Gallecs , Patrimoni Gencat la descriu com un edifici  de planta quadrada coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia. És un construcció original del segle XVI amb cossos afegits a tramuntana i a ponent, en èpoques posteriors.

 
L'edifici principal consta de planta baixa, pis i golfes i fou reformat l'any 1901, tal i com consta en una inscripció a les golfes. Té una disposició regular de les obertures amb un gran portal d'arc de mig punt format per dovelles regulars al centre de la composició i flanquejat per una finestra de llinda plana a banda i banda. A la primera planta s'obren tres finestres de llinda plana, la central amb balcó i protegida amb un guardapols amb decoració floral als extrems. La finestra de la crugia de ponent té el mateix guardapols motllurat, i la finestra de la crugia de llevant un guardapols a mode de cornisa. Al costat de la finestra central s'hi localitzen les restes d'un rellotge de sol, de planta circular, en una banda, i un escut amb l'anagrama "IHS", en l'altre. El pis superior, repujat en el moment de la darrera reforma, es configura amb nou obertures d'arc de mig punt que descansen sobre pilars de maons.

 

Adossat a ponent hi ha un edifici de planta rectangular i coberta a una vessant sobre un ràfec de doble imbricació. Consta de planta baixa i un pis amb un portal d'entrada d'arc rebaixat de maons, obertures de llinda plana a la planta baixa i d'arc de mig punt a la planta pis.

 

Davant del mas s'hi conserva un pou amb safareig, i al costat de llevant una era enrajolada amb lliça.