diumenge, 5 de febrer del 2023

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA. EDIFICIS ESCOLARS ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA.


El  Josep Ensesa i Pujadas (Sarrià de Ter, 12 d'octubre de 1865 - Barcelona, 28 de febrer de 1940) es va construir  per l’arquitecte Rafael Masó i Valentí (Girona, 16 d'agost de 1880 - Girona, 13 de juliol de 1935) dins el recinte de la fàbrica Ensesa "La Montserrat" (1906-1932), una casa de la qual es conserven l'habitatge i la tanca amb el cos d'accés.
La casa es va concebre en un llenguatge modernista que anuncia i s'avança a les fórmules noucentistes.


La intervenció de Masó consistí a reformar una casa antiga per a habitatge i oficines de l'empresa. La casa, de planta baixa i pis, estava adossada a la fàbrica, actualment enderrocada, i la reforma es va fer a l'interior i a l'exterior de les façanes. En el tractament d'aquestes s'acusa la influència de l'arquitectura secessionista.


De la reforma original de Rafael Masó es conserven les façanes principals i l'escala interior, amb una làmpada dissenyada per ell mateix; la resta ha sofert considerablement modificacions: les tribunes de la façana lateral esquerra i l'interior de la planta principal han estat molt transformats.


A principis de 1983 s'enderrocà el magatzem-garatge de la farinera Ensesa, al mateix costat de la casa, obra racionalista del mateix autor, per tal d'obrir el pas que comunicarà el carrer de Barcelona amb el passeig d'Olot.

 https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/girona/tots/magatzem-josep-ensesa-pujadas


El 22 d'abril de 1995 s'inaugura el  nou emplaçament de l’Escola Municipal de Música de Girona,  a la Casa Ensesa on s'impartiran classes a més de les que es fan a l'edifici de la Cort Reial.


Aquests dos emplaçaments ja marcaran l'ensenyament de dos nivells de música. I és que amb l'entrada en vigor de la LOGSE, la Generalitat contempla els estudis musicals en dos nivells impartits d'una banda per les escoles de música i de l'altra pels conservatoris professionals.


Es així com a partir de l'any 1997 la Diputació assumeix la tutela del Conservatori, ubicat al carrer de la Cort Reial i l'Ajuntament la de l'Escola Municipal de Música, situada a la Casa Ensesa. Aquest fet comporta que el 1998 la Diputació creï l'Organisme Autònom Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona , que des del 1999 està ubicat a la Casa de Cultura .


http://dugi-doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/4444/thbm.pdf?sequence=5


http://www.trianglegironi.cat/bloc_fitxers/girones/sarria%20de%20ter.php