divendres, 17 de febrer del 2023

IN MEMORIAM, MAS LA MORENETA, MONTMELÓ. EL VALLÈS ORIENTAL.

 

Llegia del mas la Moreneta de Montmeló al Vallès Oriental; Edifici aïllat de planta rectangular coberta a quatre vessants sobre un ràfec de dents de serra.


Obra bastida entre els anys 1945 i 1946 per l’arquitecte Josep M. Sagarra Solsona (ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs a l’email castellardiari@gmail.com )  per servir de residència de l'industrial i banquer Francesc de Paula i Gambús Rusca (Barcelona, 1884 - Barcelona, 1 d'agost de 1966.

 


Consta de planta baixa i dos pisos amb una distribució regular de les obertures. La gran majoria són de llinda plana amb ampit motllurat a excepció d'un conjunt de finestres de la segona planta que són d'arc de mig punt. Són un total de 9 i estan unides amb un ampit motllurat corregut. Sobre el portal de pedra de llinda plana s'hi situa un balcó protegit amb una barana de ferro forjat. Adossada a migdia hi ha una galeria formada per arcs de mig punt amb una terrassa a sobre protegida per una barana d'obra amb gelosia de peces ceràmiques. Hi destaquen les xemeneies de la teulada, que són de planta rectangular amb coberta a quatre vessants, amb dos tubs de sortida de fums sobre el carener.

 

A l'interior hi havia una capella dedicada a la Marededéu de  Montserrat decorada amb pintures de l’Antoni Vila i Arrufat (Sabadell, Vallès Occidental, 20 d'octubre de 1894 - Barcelona, 18 de setembre de 1989)que es troben actualment a l'església de Santa Maria de Montmeló.
Durant un temps passà a ser casa de colònies.


Fou abandonada l'any 1977, patint un procés d’espoli descomunal, s'emportaren des de rajoles a finestres, parquet,  ..,  sortosament – dit sia en termes estrictament patrimonials -  adquirida posteriorment pel RACC , en el procés de  construcció del Circuit de Velocitat de Catalunya,  després d'un procés de rehabilitació, l'any 1994 va passar a albergar les oficines del Circuit.


La fredorada d’aquest gener de l’any 2023,  ha deixat clar – per si algú en tenia dubtes – que des dels poders públics, ni es fa, ni es farà res, per posar remei a la manca de serveis sanitaris i socials, que constitueix “ marca de fàbrica” , d’aquesta “ democraciola”  maleïda.

https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/01/les-morts-inevitables.html