dissabte, 4 de març del 2023

ESGLÉSIA DE LLAMPAIES, ADVOCADA A SANT MARTÍ DE TOURS. SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ

 

La Montserrat Anguila Presas, publica una fotografia de l’església parroquial de Llampaies, advocada a Sant Martí de Tours, al terme de Saus, Camallera i Llampaies, a la comarca de l’Empordà sobirà.

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-marti-de-llampaies-saus-i-camallera

L’església de Sant Martí de Llampaies és romànica, dels segles XII o XIII, d’una sola nau amb absis semicircular a llevant. Ha estat alterada per nombrosos afegitons d’èpoques posteriors, el més aparent dels quals és l’obra de fortificació que es dreça al damunt i gairebé en dobla l’alçada original, que ha estat convertida en terrabastall.

 


La nau té una volta apuntada i seguida, mentre que l’absis té una coberta de quart d’esfera i s’obre vers la nau per un plec de mig punt, ben adovellat. Una motllura de secció incurvada d’unes cornises seguides assenyala l’arrencada de les voltes. La volta de la nau presenta la particularitat d’estar construïda, a l’inici de la seva curvatura, a cada costat, amb carreus petits i mal tallats, mentre que la part restant és feta amb carreus més grans, perfectament escairats i polits, ben afilerats. Això fa pensar que pot haver estat objecte d’una reconstrucció, però aquesta diferència de factura també podria respondre a un canvi de concepció en el transcurs de l’obra. La volta de l’absis ha estat feta amb pedres mal tallades, estretes i llargues, que es disposen en filades semicirculars.

 

Al fons de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada i arcs adovellats de mig punt; també s’ha conservat la finestra del frontis, sobre la porta d’entrada, de les mateixes característiques. A la capçalera de la nau, damunt l’arc presbiteral, hi ha una minúscula obertura, també en forma de finestra de doble biaix. La cornisa que corona els paraments exteriors és, també, incurvada.

 

A migdia de la nau foren adossades tardanament una capella lateral i la sagristia. Al mur de tramuntana hi ha dues capelles, una de les quals, la més antiga, ocupa la part inferior de la torre campanar. Aquesta torre, de planta rectangular, amb un pis d’arcades de mig punt i coronament apiramidat, és més tardana que l’església, almenys la seva part superior. És possible que la part inferior, sota les arcades, sigui força antiga. Tanmateix, en totes les seves parts és anterior a l’obra de fortificació que es bastí damunt el temple, tant a la nau com a l’absis. Els murs espitllerats pràcticament ofeguen el campanar, el qual s’eleva molt poc per damunt de l’obra de fortificació afegida. A més, adossada a l’extrem de llevant de la nau i també en part a l’absis i al campanar hi ha una prominent construcció semicilíndrica, també afegida, que conté l’escala de cargol d’accés al terrabastall i al pis del campanar.

 

L’edifici romànic fou construït amb carreus de mida més aviat gran, perfectament tallats en pedra sorrenca i ben polits, que formen filades uniformes, a trencajunt. Per les seves característiques, aquesta església respon a un tipus corrent en el romànic avançat de caire rural d’aquest espai geogràfic i es pot datar, com ja hem indicat, al segle XII o potser ja al segle XIII.


http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=llampaies&page=1&pos=4


https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/2071


Mossèn Josep Maria Viñolas Esteva [Salitja (La Selva, Girona). 10-03-1966] en publica els Goigs:

https://algunsgoigs.blogspot.com/2020/06/goigs-sant-marti-llampaies-alt-emporda.html