dijous, 16 de març del 2023

CAPELLA D'EN MARCUS O DE LA MAREDEDÉU DE LA GUIA, BARCELONA

   El dia 13.3.2023, rebia la 4a Sessió de Quimioteràpia a l’Hospital General de Catalunya ,  val a dir que ha estat  - i és encara – un procés “ dur”.


Avui estic a 12 dies d’acabar el tractament.


https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2022/12/lany-del-cancer.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2023/02/els-efectes-de-la-quimioterapia.html

  https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/03/objectiu-sobreviure-la-quimioterapia.html


M‘ajudat molt en aquest tràngol,  continuar – fins on m’ha estat humanament possible –  amb les publicacions del conèixercatalunya, i vull agrair des d’aquí  la bonhomia de tots/es els que m’han permès fer us de les seves imatges. Espero poder recuperar les meves sortides per Catalunya ben aviat.


El Joaquin Rodríguez Miralles, publica fotografies de la  capella d'en Marcús , un dels edificis religiosos romànics més significatius de la ciutat de Barcelona, construït cap a l'any 1166 per iniciativa de Bernat Marcús.


Patrimoni Gencat explica que l'edifici es localitza al districte de Ciutat Vella, en una illa de cases emmarcada pels carrers de Carders, la placeta d'en Marcús, Assaonadors i la Neu de Sant Cugat. El temple s'aixeca concretament en una petita parcel·la que es troba a la cantonada entre el carrer Carders (número 2) i la Placeta d'en Marcús.
Es tracta d'un edifici de petites dimensions, de planta rectangular cobert amb volta de canó i que no disposa d'absis, suprimit per la construcció dels edificis que envolten la capella. A la banda de la capçalera es localitza una mena de gran retaule o fornícula amb dues grans columnes d'ordre corinti que sostenen un entaulament sobre del qual es desenvolupa un arc de mig punt. Aquest arc disposa de diverses rosques que estan decorades amb motius vegetals daurats. L'espai localitzat entre les columnes està decorat amb una pintura abstracta contemporània i al centre es disposa una petita fornícula on es localitza una figura de la Mare de Déu entronitzada. Aquesta decoració d'inspiració neoclassicista en la capçalera, és visible també a la volta, daurada i amb cassetons. Compta també amb una cripta composta de tres petites naus.


A l'exterior la capella presenta un parament de pedra vista, fet amb carreus ben escairats i articulat a la banda superior, amb un cos d'arcs cecs. La teulada a doble vessant disposa d'un pronunciat ràfec i una espadanya que corona la façana on es troba l'entrada a l'edifici.


L'edifici disposa actualment de dues façanes, la principal que dona al carrer Carders i una secundària a la placeta d'en Marcús. A la del carrer Carders s'hi localitza la porta d'entrada al temple, la qual es configura amb un arc de mig punt motllurat que imposta a sobre de dues mènsules i una llinda recta, elements tots aquests fruit d'una reforma relativament contemporània. Aquesta façana es cobreix amb gran ràfec de fusta i teula que a manera de marquesina guareix la porta d'entrada al temple.


La façana que dona a la Placeta d'en Marcús és més complexa, ja que disposa de diverses obertures a diferent alçada i dissemblant tipologia. A la banda més propera al carrer Cardes, s'hi localitzen tres obertures -avui dia cegades- corresponents a tres antics nivells. La inferior, que encara funciona com porta d'accés lateral a la capella, està configurada per un arc apuntat que imposta en una llinda de pedra; a l'alçada del que hauria estat un primer pis es localitza una altra de les obertures, amb arc de mig punt i desplaçada de l'eix central on es localitza la porta inferior. Finalment a sota de les arcuacions que rematen la façana es troba l'altra obertura, de menor alçària que la inferior però amb la mateixa composició formal i estilística.


Pel que fa a la banda del mur més propera al carrer Assaonadors, s'hi localitza un gran arc apuntat que imposta a la banda més oriental en una mènsula, mentre que a la més occidental ho fa directament a sobre del muntant. Aquest arc es troba actualment tapiat i s'hi localitza en l'escultura d'una Mare de Déu.


Destaca especialment de tota la façana, les mènsules en les quals imposten els arcs localitzats a sota de la coberta, moltes de les quals encara conserven la traça original, que reprodueixen caps humans.

La capella ha patit com no podia ser d’altra manera – la fúria dels que es sentien desemparats i traïts per una església que feia – i en masses ocasions – continua fent, costat als botxins.