divendres, 31 de març del 2023

SANT FRUCTUÓS DE MÚSSER. LLES DE CERDANYA

 

El dia 13.3.2023, rebia la 4a Sessió de Quimioteràpia a l’Hospital General de Catalunya ,  val a dir que ha estat  - i és encara – un procés “ dur”.


https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2022/12/lany-del-cancer.html

 

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2023/02/els-efectes-de-la-quimioterapia.html

 

  https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/03/objectiu-sobreviure-la-quimioterapia.html


M‘ajudat molt en aquest tràngol,  continuar – fins on m’ha estat humanament possible –  amb les publicacions del conèixercatalunya, i vull agrair des d’aquí  la bonhomia de tots/es els que m’han permès fer us de les seves imatges. Espero poder recuperar les meves sortides per Catalunya ben aviat.


El Ramon Orriols Puig, publica fotografies de  Músser i la seva església advocada  a Sant Fructuós , al nucli antic del poble, situat a l’extrem meridional del pla homònim, al serrat de l’Alzinera, a 1 305 metres d’altitud, a la dreta de la vall de l’Arànser,  forma part de terme de Lles de Cerdanya .
https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-fructuos-de-musser-lles


És una església d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, precedit d’un arc presbiteral, que ha estat restaurada.

 

Els primers dos metres dels murs de la nau tenen un parament fet de carreus ben escairats i col·locats fent filades regulars, fins on l’arrebossat permet veure’l. A l’extrem sud-est de l’església hi ha una finestra de doble esqueixada, una mica desviada cap a l’est, que sembla estar mal reconstruïda. A la banda superior dels murs es veuen encara unes lloses de llicorella que assenyalen el nivell d’on arrencava la coberta original. La volta actual és de rajola ceràmica sota una coberta d’entramat de fusta. Aquesta es mostra interiorment força aplanada i les parets són desplomades cap enfora, amb el mateix perfil que l’embocadura de l’absis. De la coberta en avall les parets de la nau s’aprimen i són reforçades per dos arcs torals.

 

La façana absidal és dividida en cinc panys per quatre lesenes que des del basament pugen fins al fris format per parelles d’arquets cecs. És la decoració característica del segle XI que es troba, tot i que amb variacions, en altres esglésies cerdanes. Les dovelles dels arquets són prims segments circulars de pedra tosca. Al pany del mig hi ha l’única finestra de l’absis, de doble esqueixada i arrebossada per dintre i per fora.


Els murs de l’absis són gruixuts amb relació a les altres esglésies del mateix estil; el parament és fet de carreus de pedra granítica, amb la cara exterior ben escairada i les juntes estretes i uniformes. L’arc presbiteral és força aplanat perquè han cedit els costats, estirats probablement per les parets laterals de la nau.

 

L’absis i el cap de la nau són sobrealçats, com també els murs laterals, de manera que tot l’edifici té la teulada al mateix nivell.

 

La porta d’entrada, al mur de migdia, és resolta amb tres arquivoltes en degradació, fetes de dovelles de pedra granítica ben treballades, de secció rectangular, amb l’aresta de l’arcada exterior aixamfranada en cavet i les altres dues amb l’aresta viva. Al frontal es llegeix: I DE MUSA RESTAURADA 1958.

 

A l’extrem occidental de l’edifici s’aixeca un campanar de torre, modern.

 

A l’interior conserva una gran pica baptismal llisa i una altra d’aigua beneita, amb un cap en relleu d’execució popular


Quan al topònim Músser:

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=28097