dimecres, 8 de març del 2023

SANT COSME I SANT DAMIÀ. QUEIXANS. FONTANALS DE CERDANYA

 

El Vicent Miralles Tortes publica fotografies de l’església de Queixans,advocada a Sant Cosme i Sant Damià, al terme de Fontanals de Cerdanya
La Catalunya Romànica ens diu que es tracta d’una església molt modificada. Amb tot, l’absis i una part de les parets d’aquesta església del segle XI es conserven bé. Probablement, la nau s’allargà cap a ponent. Es troba molt desfigurada per les capelles laterals tardanes que li donen forma de creu llatina, la sagristia que tapa una part de l’absis i l’afegit del campanar a la banda de ponent, amb la porta d’entrada al peu que porta la data de 1775.

 

L’absis, una mica decantat cap al sud, és llis per dintre i cobert amb volta de quart d’esfera. Per fora és també llis i la part alta de la façana és decorada per una corona d’arquets cecs, tangents, a penes dibuixats per una mitja circumferència de pedres primes, que sobresurten de la paret uns 3 cm per servir d’encofrat a l’arrebossat del parament, que és el que materialitza els arcs amb el seu major gruix. Únicament té una finestra al mig no gaire gran, de doble esqueixada i arc de mig punt.

 

La nau té els costats paral·lels i devia ser, en origen, uns 4 meres  més curta que ara, segons es dedueix del canvi d’aparell sota l’actual campanar.

 

L’església de Sant Cosme i Sant Damià de Queixans té la porta decorada amb ferramenta de tipologia diversa i factura desigual. Tot sembla indicar que ens trobem davant d’una manera de fer posterior a l’època que ens ocupa, malgrat la similitud dels models.


Entre els anys 1994 i 1995 s’iniciaren unes obres de restauració en aquest edifici, a càrrec de l’Ajuntament d’Urtx, l’Associació d’Amics de Queixans i la Unió Europea. Els treballs foren planificats en tres fases, de les quals n’han finalitzat dues. Les obres consistiren en una consolidació global de l’església: arranjament de les cobertes, consolidació i neteja dels murs, construcció d’una nova espadanya i una neteja de l’entorn.


https://algunsgoigs.blogspot.com/2012/07/goigs-als-sants-metges-cosme-i-damia.html


https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/7707