dissabte, 1 d’abril del 2023

IN MEMORIAM. LABORATORIS DEL NORD D’ESPANYA. EL MASNOU

 

El dia 13.3.2023, rebia la 4a Sessió de Quimioteràpia a l’Hospital General de Catalunya ,  val a dir que ha estat  - i és encara – un procés “ dur”.


https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2022/12/lany-del-cancer.html

 

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2023/02/els-efectes-de-la-quimioterapia.html 


  https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/03/objectiu-sobreviure-la-quimioterapia.html

 

M‘ajudat molt en aquest tràngol,  continuar – fins on m’ha estat humanament possible –  amb les publicacions del conèixercatalunya, i vull agrair des d’aquí  la bonhomia de tots/es els que m’han permès fer us de les seves imatges. Espero poder recuperar les meves sortides per Catalunya ben aviat.


Joaquim Cusí i Furtunet (Llers, 1879-Barcelona, 1968) que havia fundat els Laboratorios del Norte de España el 1915 , l’any 1924 va traslladar-los al Masnou. Va adquirir el paratge del Mas Antic, que contenia un casal del segle XVII amb torre de defensa adossada. En un coster de la finca, davant del mar, hi va fer construir l'edifici dels laboratoris i, un centenar de metres més enllà, un gran xalet per a ús familiar. Tot el conjunt va viure diferents reformes i ampliacions condicionades pel ritme de creixement del negoci. Cusí va confiar en Ricard Giralt Casadesús tant perquè bastís els edificis originals com perquè en fes les successives ampliacions.

 


Fotografia. Ramon Parada Walker


Llegia que Ricard Giralt i Casadesús (Barcelona, 15 de desembre de 1884— ibídem, 28 d’abril de 1970 ) va proposar un edifici de planta lleugerament rectangular, de teulada plana i àmplies terrasses, que es desenvolupava al voltant d'un atri central. La planta baixa contenia els accessos, els laboratoris i els magatzems, així com els serveis imprescindibles per als treballadors. El primer pis, de dimensions més reduïdes, contenia el despatx del director i els serveis de propaganda. En l'extrem nord s'hi disposava un petit habitatge, possiblement, per al vigilant i la seva família.


 El 1932 les terrasses i les pèrgoles que les adornaven van desaparèixer, ocupades per noves dependències que ampliaven la superfície construïda. No va canviar, però, el tret més substantiu de la façana, com ho és encara la porta d'accés, d'estil neoclàssic. Es tracta d'un conjunt força complex, en què l'arquitecte combina les columnes de fust llis amb pilars que contenen una fenedura d'emmarcament, i que comparteixen el basament i el capitell de tal manera que s'aconsegueix la impressió visual de profunditat en què les columnes sostenen l'estructura del frontó curvilini i els pilars, l'edifici. Al fons d'aquest espai hi ha la gran porta -es conserva l'original, amb reixat de feixos de volutes i tarja de vidre- emmarcada amb pedra motllurada. A banda i banda hi ha uns esgrafiats que rememoren Cosme i Damià, els Sants Metges, en una escena en què s'acompanyen d'elements arquitectònics clàssics. Sobre la llinda de la porta hi havia esgrafiada la llegenda "ANY 1925", tot i que posteriorment va ser modificada per castellanitzar-la. Al damunt del frontó s'obre una finestra remarcable, emmotllurada amb pedra, la qual descrivia unes volutes en la part inferior dels brancals. Les altres finestres alternaven l'acabament amb arc mig punt, a la planta baixa, amb la llinda al primer pis, sobretot, en la part que es correspon amb l'ampliació de 1932. Rítmicament, les façanes mostren uns pilars adossats que, traspassant la prominent cornisa, acollien grans gerros al cos central (desapareguts amb l'ampliació) o servien d'element de fixació d'unes baranes metàl·liques que reproduïen el mateix motiu que el reixat de la porta. Al davant de l'edifici s'hi van fer uns jardins de topiària i plantes medicinals, dissenyats per Joaquim Cusí, que fa temps que van desaparèixer en favor d'un aparcament de vehicles.


Al mateix temps que es va construir l'edifici dels laboratoris es va tirar endavant la construcció de l'habitatge dels germans Joaquim i Carles Cusí i les seves famílies. Per adaptar-la al desnivell del terreny, s'hi van construir uns baixos porxats, les obertures dels quals eren de volta de mig punt, que en un dels extrems formaven una glorieta semicircular. Sobre aquest basament s'hi va aixecar una casa de planta baixa i teulada plana, de tall clàssic, amb portes d'accés coronades per frontons, porxos amb volta de mig punt i obertures de generoses dimensions, més altes que amples, per tal de contrarestar l'horitzontalitat de les façanes. Aquest conjunt ha estat molt reformat


La continuïtat de la mal dita  LLEI MORDASSA, ens sona com les  pel·lícules antigues  SIN NOVEDAD EN EL FRENTE ( PSOE & PP)


I ens recorda , amb alguns matisos  , les paraules  del darrer “ parte “ En el día de hoy cautivo y desarmado el pueblo español,...