divendres, 25 d’agost del 2023

ESGLÉSIA DE CERBI, ADVOCADA A SANT SADURNI. LA GUINGUETA D’ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ

 
A la Festa Major de Cerbi , terme de la Guingueta d'Àneu,  al Pallars sobirà, és costum desprès de lacelebració litúrgica , que es dugui a terme el repartiment de coca beneïda, comretratava la Pepita Alsina Puiggròs.

Quan al topònim,  escrit en V, etimològicament  d'un derivat de CERVUS amb el sufix romànic compost -ARICIUS 'puig dels cervos o isards'

De l’església parroquial, advocada a Sant Sadurní, en diuen a PatrimoniGencat; edifici de nau única, molt irregular degut a les transformacions que ha patit. La capçalera es troba a l'est i és rectangular i la porta, a l'oest, és d'arc apuntat. Presenta una torre campanar poc elevada a sobre la porta, on apareixen dos arcs de mig punt a la part superior lleugerament desplaçats del centre, els quals tenen les campanes. La torre campanar està coberta a dues vessants i la nau està coberta amb volta de canó.


https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/25483

A l'exterior ses poden observar contraforts, capelles i altres dependències adossades en diferents moments que es distingeixen pels tipus d'aparell utilitzat.

Pica baptismal sostinguda per un peu cúbic amb els angles tallats a bisell sobre un peu troncocònic. La pica monolítica presenta una part inferior cònica decorada només amb uns bossells i una part superior cilíndrica decorada amb un fris gravat format per uns cercles amb rosetes, de sis pètals, inscrites, un motiu molt repetit als Pirineus.

Conserva una talla de fusta del Crist Crucificat, de tradició gòtica.

Durant el treball de camp de l'any 2020, encarregat pel Departament de Cultura, s'observa que a l'exterior de l'edifici apareixen vestigis d'un revestiment exterior fet d'estuc de morter de calç. També s'observen modificacions puntuals, en els paraments posteriors de l'església, la coberta i l'accés a la nau. Els murs s'han construït amb pedra vista i morter de calç pel rejuntat, utilitzant més morter de calç del que s'utilitza pels rejuntats de la resta de l'església. La coberta s'ha reformat de forma concreta seguint l'estil arquitectònic pallarès, però encara hi ha presència biòtica en llocs puntuals de la teulada, i respecte l'accés a l'edifici hi ha un arc apuntat, de pedra artificial i una porta de fusta massissa.

Que Sant Sadurní , elevi a l’Altíssim la pregaria dels aragonesos, asturians , valencians,  bascos,  aranesos , gallecs, catalans, corsos, escocesos, ucraïnesos , gal·lesos, palestins , ... ,   i tots els col·lectius minoritzats i reprimits, Senyor; allibera el teu poble!!!.