dissabte, 9 de setembre del 2023

EL MAS DEL ROIG I LA CAPELLA DE L'ARCÀNGEL SANT MIQUEL . TORREFETA I FLOREJACS. LA SEGARRA

 

Llegia a Patrimoni Gencat del mas del Roig , al terme de Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra  ;  edifici de dos cossos amb funció d'habitatge, amb edifici annex al costat.


Fotografia.  Jordi Seró Ferrer

La façana principal del primer cos (est), a la planta baixa, té una entrada amb arc rebaixat adovellat i porta de fusta. A la dovella central hi ha inscrita en un cercle, la data de 1778. Més a la dreta, hi ha una espitllera i una petita finestra. A la planta següent, hi ha tres balcons amb barana de ferro, el del centre és més gran, tots tenen entrada al balcó amb arc rebaixat. Al darrer pis, hi ha tres petites finestres.

A la façana nord, no hi ha cap obertura. A la façana oest, hi ha dos cossos que quasi la cobreixen, un de més gran, que és l'altra part de l'habitatge, i un de més petit que tenia una funció diversa. La part descoberta de la façana, no té obertures. La façana sud té un edifici annex adjunt que tapa la planta baixa, té una finestra a la part superior. La coberta és de dos vessants (Nord-Sud), acabada en teules.

L'altre cos d'habitatge té unes dimensions més grans a l'anterior. A la façana sud, a la planta baixa, hi ha una entrada reconstruïda amb totxo. A la planta següent, a l'esquerra, hi ha un balcó amb barana de ferro, que s'hi accedeix per una entrada amb llinda de pedra i porta de fusta amb vidriera. A la seva dreta, hi ha una petita terrassa que s'hi accedeix per entrada amb llinda de pedra. Al pis següent, hi ha dues finestres. A la façana est, hi ha una finestra amb reixa a la planta baixa, una altra al pis següent, i una alta al darrer. A la façana nord, a la planta baixa a la part esquerra, té adjunt aquell petit edifici que cobreix també part de la façana oest del primer edifici descrit. A la segona planta, hi ha una finestra, i al darrer un altre. La coberta és de dos vessants (Nord-Sud), acabada en teules. L'estat d'aquesta és deficient.

Hi ha diversos edificis annexos. El primer a descriure és el petit abans esmentat, té una sola planta, i presenta una entrada a la façana nord. La coberta és d'una sola vessant (Oest), acabada en teules.

Davant de la façana Oest del darrer cos d'habitatge descrit, hi ha un paller, que ha estat reconstruït amb totxo a la part superior. Presenta diverses obertures que donen amb una era tancada, orientada al sud del conjunt d'edificis. Hi ha un altre edifici de similars característiques amb aquest, al seu costat, i que també dona a l'era. Aquesta era es troba tancada per uns murs.

Davant de la façana principal del primer edifici descrit, a la part dreta, hi ha un edifici fet de totxo.

A uns metres més enllà hi ha la capella advocada a l’Arcàngel  Sant Miquel, que Patrimoni Gencat descriu com  edifici religiós en estat semi ruïnós. És d'una sola nau, la coberta és de volta de canó, tot i que la coberta en si ha desaparegut.

A la façana principal (Sud), hi ha gran entrada amb arc adovellat de mig punt, a la dovella central hi ha inscrita la data de 1731. A sobre, hi ha una petita espitllera. A la façana est, no hi ha cap obertura. A la façana oest no hi ha cap obertura. La façana nord no es conserva. No conserva la coberta. Amenaça ruïna l'estat en què es troba.Fotografies. Jordi Seró Ferrer

S'hi arriba pel camí de Florejacs a les Pallargues, a uns 3 km de Florejacs, un desviament  a la dreta davant del Mas Gravat.

El sostre demogràfic  de  Torrefeta i Florejacs s’assolia al cens de 1887 amb 2580 ànimes , i es tancava l’any 2022 amb 621 habitants de dret.  Una pèrdua  de població del 75,93% s’explicaria únicament com a conseqüència d’un accident nuclear com el de Txernòbil,  més que com la despoblació provocada per la revolució industrial.

La població de Catalunya l’any 1887 era de 1.843.549 ànimes, i les dades e l’any 2022 eren de 7.747.709 habitants de dret.

Torrefeta i Florejacs tenia  l’any 1887 un 0,14% de la població de Catalunya , i  l’any 2022 un 0,0080% 

Cerqueu l'excel·lent treball Florejacs. Arquitectura religiosa

Que l'Arcàngel Sant Miquel  i  Sant Antoni de la  Sitja,  elevin a l’Altíssim la pregaria dels  gitanos, aragonesos, asturians , valencians,  bascos,  aranesos , gallecs, catalans, corsos, escocesos, ucraïnesos , gal·lesos, palestins , hawaianesos, afganesos, inuits   ... ,   i tots els col·lectius minoritzats i reprimits, Senyor; allibera el teu poble!!!.