dissabte, 2 de setembre de 2023

MAS DE LES SELLES. LES LLOSES. EL RIPOLLÈS

 

Llegia del mas les Selles; casa de planta rectangular amb teulada de dos vessants, i consta de planta baixa i dos pisos, els quals estan destinats a habitatge, mentre que la part baixa compleix les funcions de corrals, rebost i quadres. La construcció està integrada per dos cossos que formen dues cases separades, la dels senyors, més a ponent, i la dels masovers.

A la part nord hi trobem dos contraforts i a ponent hi ha una construcció de nova factura.

 És digne de menció la volta de mig punt tapiada per una part que trobem a la planta baixa, i que actualment és utilitzada com a garatge.

La construcció originària data del segl XVIII (1746), mentre que a la masoveria adossada hi podem llegir la data de 1772.

Des de llavors ençà la casa ha estat objecte d'importants reformes, la darrera de les quals va tenir lloc l'any 1940, moment en que es va construir un cobert adossat a la cara nord, i l'any 1972, al restaurar-se tota la teulada i embigat.

Actualment és una masoveria que ha centrat la seva producció especialment en la ramaderia.

Quan al nom del mas; sella és/era un dels termes més populars en el País per designar les collades.  

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=38210

Trobava una fotografia de l’Arxiu Comarcal del Ripollès datada l’any 1920, de la tosa o esquilada d’ovelles, activitat que era aleshores molt rendible, i que dissortadament avui, és ruïnosa.


No trobava cap imatge del mas les Selles, al terme de les Lloses a la comarca del Ripollès,  a l'Estudi de la Masia Catalana , un projecte ideat i finançat per l'industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l'arquitecte Josep Danés i Torras (1895-1955).

El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges del masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social.

Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar Patxot a l'exili.

Del terme de les Lloses en trobava una única fotografia del mas la Sala de Sovelles, feta entre e 1890 i 1936

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/id/5659/rec/2

Propietari: Rocafiguera. Facilitada per: Lluís Vila-Abadal.

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/3960

Amb les eines d’avui, completar l'Estudi de la Masia Catalana fora senzill, caldria únicament que tothom amb el seu mòbil, o amb la seva màquina de retratar, fes una fotografia de qualsevol edifici agrícola, sencer o en mal estat, n’esbrines el nom, i fes arribar, les imatges i el nom, amb indicació del terme municipal  i comarca, i la data en que es feia la fotografia a l’email mdc@csuc.cat

Catalunya, us ho agrairà