diumenge, 3 de setembre del 2023

MAREDEDÉU D’ÀNEU, MAL DITA SANTA MARIA. ESCALARRE. LA GUINGUETA D’ÀNEU.

 

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/alt_pirineu/coneix-nostra-feina/centre-de-documentacio/biblioteca_digital/patrimoni_cultural_i_immaterial/memoria-aplecs.pdf

La població d’Esterri ha tingut molta devoció a la Marededéu D’Àneu, mal dita Santa Maria- una més de les “ castellanades “ que acaben acceptant-se com a “ normals -    a banda de l’aplec, hom  hi acudeix a demanar protecció o donar gràcies, per demanar pluja en anys de sequera, o per demanar protecció sobre pestes o guerres tant a nivell individual com a nivell col·lectiu

El títol “ Marededéu “ és un dogma de l’Església catòlica  reconegut  solemnement al Concili d'Efes de l’any 431. En llengua catalana és el normatiu per referir-se a Maria, en altres llengües s’admet la forma “ Santa “, que entenem pretén menystenir la seva importància cabdal, i alhora palesa clarament els  valors masclistes d'aquella  cultura . La permanència almenys des de 1714 en terres catalanes, ha provocat que en molts casos s’admetés com a normal aquesta forma herètica.  L’Església al llarg de la seva existència ha reconegut i reconeix poques santes, dit això, i amb tots els respectes,  TOTES ELLES  son prescindibles, no però, la Marededéu, oi?.

https://www.monestirs.cat/monst/pasob/ps08mari.htm

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/145

https://algunsgoigs.blogspot.com/2014/01/goigs-santa-maria-daneu-la-guingueta.html

L'església de la Marededéu d'Àneu és situada prop de la Noguera Pallaresa, dins el terme de la parròquia d'Escalarre, a la plana de la Vall d'Àneu.De l'antic conjunt monàstic només hi resta l'església al costat de mal anomenada Casa de Santa Maria, conjunt d'edificacions, probablement bastides sobre les antigues dependències.

El temple és una construcció romànica del segle XI, molt reformada al segle XVI.

Originàriament era de planta basilical, de tres naus i tres absis.

D'aquesta estructura només s'hi conserven els murs perimetrals i l'absis central, amb decoració llombarda i tres finestres de doble esqueixada.

A llevant apareix un únic absis, molt més estret que la nau, de planta semicircular i precedit per un ampli arc presbiteral.

El segle XVI l'ordenació de l'espai va ser completament variada: les tres naus van ser convertides en una sola, que es va cobrir mitjançant uns grans arcs diafragma apuntats que sostenen embigat de fusta a dues vessants. Exteriorment els murs són totalment llisos, sense cap tipus d'ornamentació, tret de l'absis.

Al Museu Nacional d'Art de Catalunya es conserven les pintures murals que decoraven l'absis, que destaquen per la seva originalitat iconogràfica i qualitat plàstica.


Durant el treball de camp de l'any 2020, encarregat pel Departament de Cultura, s'observa que la coberta de l'edifici estava en mal estat, s’ha reformat la coberta utilitzant biguetes de fusta i teules de llicorella, tot seguint l'estil arquitectònic pallarès. També s'han modificat amb una estructura de fusta els forjats del cor i de les galeries laterals de la planta primera.

La façana presenta una revestiment irregular d'estuc tradicional de morter de calç, en canvi a l'interior els paraments són de pedra vista amb un rejuntat de morter de calç, i en punts concrets hi apareix un revestiment de la mateixa tipologia de morter.


 Que la Marededéu d'Àneu, i  Sant Antoni de la Sitja,  elevin a l’Altíssim la pregaria dels kurds,  gitanos, aragonesos, asturians , valencians,  bascos,  aranesos , gallecs, catalans, corsos, escocesos, ucraïnesos , gal·lesos, palestins , hawaianesos, afganesos, inuits, amazics, libis,   ... ,   i tots els col·lectius minoritzats i reprimits, Senyor; allibera el teu poble!!!.