dimarts, 5 de setembre del 2023

EL MAS MIR D’OLOT QUE PINTAVA JOSEP BERGA BOIX L’ANY 1886

 

Josep Berga i Boix (1837-1914) pintava el  mas Mir , en el seu quadre Aplec, 1886. Oli sobre tela, 61,5 x 100 cm.


No cerqueu, però, en aquest indret l’ermita que el quadre ens presenta al fons, perquè és un afegit capriciós de l’autor.

Tanmateix però , no s’ha inventat res perquè aquesta ermita existeix en un altre indret: és Sant Martí del Corb i el pintor únicament l’ha trasplantada prop d’”El Mir”.

Localitzava la Masia a :

http://webvella.olot.cat/FitxersWeb/28196/258%20B.pdf

El mas el Mir  està a la falda de Sant Valentí, al llevant del vessant.

La masia  està construïda salvant el fort pendent de la muntanya. Arrecerada al bosc des de ponent fins a tramuntana, té vistes esplèndides sobre Sant Roc i en primer terme s’observa el traçat del riu marcat pels arbres que el voregen.

L’accés és per un camí particular.

Actualment, és un conjunt format per diverses edificacions on el cos principal, la casa, manté l’aspecte de l’originària casa de pagès en ús.

Masia de planta rectangular amb estructura de murs de pedra i coberta a dues aigües vessant a façanes llargues de teula àrab.

 Les façanes són de pedra calcària rejuntada amb morter de calç groga.

El mas ha anat creixent al llarg del temps, queda reflectit en la llinda de l’entrada principal on està datada una ampliació de principis del segle XVII. Degut a aquest progressiu creixement la casa presenta una composició d’obertures irregular de proporcions i composició.


La cabanya que forma part del conjunt també reflecteix diverses ampliacions ja que a partir d’una estructura principal de murs de pedra, presenta volums afegits d’obra i embigat prefabricat. La cabanya té una coberta a dues aigües, asimètrica, degut a l’adaptació a les ampliacions, resolta amb teula àrab.

El conjunt el completa una sèrie de coberts d’estructura de fusta i coberta de fibrociment, que serveixen de magatzems agrícoles i que el seu estat és bastant precari.

No tinc clar si la retrataven per a l’Estudi de la Masia Catalana, les dades de identificació  de les fotografies a l’entrada Olot, tenen greus mancances, algunes les hem pogut esmenar, agrairem la col·laboració de tothom a l’email castellardiari@gmail.com , per identificar-les totes:

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/search/searchterm/OLOT/page/1

L’ objectiu de l'Estudi de la Masia Catalana,  era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges del masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social. Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar Patxot a l'exili.

Amb les eines d’avui, completar l'Estudi de la Masia Catalana fora senzill, caldria únicament que tothom amb el seu mòbil, o amb la seva màquina de retratar, fes una fotografia de qualsevol edifici agrícola, sencer o en mal estat, n’esbrines el nom, i fes arribar, les imatges i el nom, amb indicació del terme municipal  i comarca, i la data en que es feia la fotografia a l’email mdc@csuc.cat

Catalunya, us ho agrairà