dilluns, 4 de setembre del 2023

MAS LA SALA. SANT SADURNI DE SOVELLES. LES LLOSES. EL RIPOLLÈS

 

En  trobava una  imatge feta entre 1890 i 1936  , la única al terme de les Lloses , a la comarca del Ripollès, a l'Estudi de la Masia Catalana , un projecte ideat i finançat per l'industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l'arquitecte Josep Danés i Torras (1895-1955).

El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges del masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social.

Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar Patxot a l'exili.


https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/id/5659/rec/2


Propietari: Rocafiguera. Facilitada per: Lluís Vila-Abadal.

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/3960

Casa de planta quadrangular amb teulada de teula àrab de quatre vessants. Està construïda al costat mateix d'una torre de guaita medieval. La masia fou ampliada mitjançant la construcció de diversos coberts i graners, i aquests s'aixecaren al redós de la torre. Té la façana principal al sud, la qual és precedida per una era de cairons. L'edifici conta de planta baixa, pis i golfes, amb la distribució interna habitual. Per bastir algunes de les construccions adossades han estat aprofitats parts dels murs de l'antiga torre. Aquest és el cas de la cabana que trobem a ponent.

Malgrat que la masia que podem veure avui dia data molt possiblement de principis del segle XIX, la seva ubicació al costat mateix d'una torre medieval de dos pisos i planta rectangular ens fa pensar amb la presència en aquest indret d'una masia amb el mateix nom, els orígens del qual els hauríem de remuntar fins a l'edat mitja (i que molt possiblement es correspondrien amb les restes que veiem al davant de l'actual construcció). No hi ha dubte que la torre controlaria un bon tram del camí que condueix a Sovelles.

La denominació Sala s’atorgava  als  edificis que eren ho havien estat residència senyorial, normalment dintre els murs d’un castell o fortalesa.

Ens agradarà tenir noticia de l’autor de la fotografia a l’email castellardiari@gmail.com, aquesta manca d’informació és potser l’únic retret que es pot fer a     Memòria Digital de Catalunya, i l'Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya.

Amb les eines d’avui, completar l'Estudi de la Masia Catalana fora senzill, caldria únicament que tothom amb el seu mòbil, o amb la seva màquina de retratar, fes una fotografia de qualsevol edifici agrícola, sencer o en mal estat, n’esbrines el nom, i fes arribar, les imatges i el nom, amb indicació del terme municipal  i comarca, i la data en que es feia la fotografia a l’email mdc@csuc.cat

Catalunya, us ho agrairà