dissabte, 20 de novembre de 2021

LLOTJA DE TORTOSA. L’EBRE JUSSÀ. LA VEGUERIA MÉS DESITJADA.

 

El Vicent Miralles Tortes , publica una fotografia de la Llotja de Tortosa, dita en algun moment el Porxo del Blat.
Patrimon Gencat explica que en un principi es trobava prop dels terrenys de l'actual mercat, entre els carrers Llotja, plaça de la Pau i Felip Pedrell. La cèdula que autoritzava la construcció, com a dipòsit de mercaderies i centre de contractació, fou concedida per Ferran, fill d'Alfons III.


L'inici de la construcció és el 1396, en ésser confirmat el privilegi per Pere III, i es va acabar el 1373 (es va finançar amb els impostos de tipus comercial sobre càrrega i descàrrega de mercaderies). Constituïda el punt de partida de la línia comercial de la ciutat, que es mantingué fins el segle XIX i que anava pel c/de Fusteries, plaça de les Cols, de la Font, Pont de Pedra (Pescateria), c/ dels Sastres (ara de la Rosa) i plaça de Dalt (de la Cinta), acabant al portal del Romeu. En el segle XVI es va prolongar la construcció amb dos pavellons adossats a la banda sud i es va acabar el 1586. En el segle XVII, passà a ser propietat militar i és convertí en dipòsit de guerra. Tornat a recuperar, deixà de complir definitivament funció comercial el 1716 amb el Decret de Nova Planta, que va anular el Consolat del Mar. Més tard es va tornar a utilitzar amb finalitats militars (era del Govern Militar) i el segle XIX i destruïdes les construccions annexes, es traslladà al Parc el 1932. Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1876 - 1951) va ser el responsable del trasllat i la restauració. 


Edifici de planta rectangular obert a l'exterior mitjançant arcades apuntades per tres dels seus costats: el quart que mira al N és tancat per un mur de maçoneria al que s'obren dues finestres geminades amb arcs superiors trilobulats i primes columnes de separació amb capitells decorats amb fulles esquemàtiques i una rosseta central per banda. L'interior està dividit en dues naus longitudinals d'igual mida (les separa un mur obert també per tres grans arcades centrals i dues extremes més petites; totes de mig punt). El terra és de lloses de pedra i la coberta és de teulada a dues aigües, amb teula àrab recolzada directament sobre llistons de fusta sostingudes per bigues. Els murs són de carreus de pedra, igual que els angles, arcs exteriors i pilastres, així com les esmentades finestres geminades. La resta és de maçoneria arrebossada a l'exterior i emblanquinada a l'interior.


Es troba ubicada a l'extrem NO del parc de Teodor Gonzàlez Cabanne (Tortosa, 10 de novembre de 1837 - 19 de febrer de 1910) , formant part del conjunt d'esbarjo d'aquest.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=13694

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llotja_de_Tortosa


Poseu Tortosa, i el sud de Catalunya a la vostra agenda de sortides, m’explicaven fa anys que el Paradís terrenal es situava entre els rius Ebre i Francolí, i us ben asseguro que em sembla força versemblant.